Home Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

by Karol Przybylak

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:
Eko Media Karol Przybylak; ul. Siedlecka 62; 85-412 Bydgoszcz, NIP: 9671167217, REGON: 340720573.

Cele przetwarzania:
Przesyłanie zamówionych informacji, w tym oraz informacji handlowych (newsletter, oferty, informacje o promocjach) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania:
Przetwarzanie jest dopuszczalne na podstawie, gdyż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Celów przetwarzania, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim lub transportowym).

Prawa związane z przetwarzaniem danych:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
– prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– inne prawa określone w informacji szczegółowej.

Szczegółowe informacje:
W celu otrzymania szczegółowych danych zapoznaj się z polityką prywatności Eko Media Karol Przybylak